ŠKOLICÍ PROSTORY, UČEBNY

Ve školicím centru jsou k dispozici dvě přednáškové místnosti, jazyková učebna, počítačová učebna, dvě učebny praktického výcviku.

Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem a plátnem nebo interaktivní tabulí.