Možnost využití

 

Možnost krátkodobého i dlouhodobého pronájmu v prostorách multimediálního centra v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Nabízíme vše potřebné pro školení, kurzy (výuka jazyků, výpočetní technika, kurzy pro zvýšení kvalifikace apod.), prezentace, konference, přednášky, semináře, porady, workshopy, koučinky, odborná školení a stavební poradenství s možností ukázky technologických postupů.

  • v každé učebně, přednáškových místnostech, kabinetech připojení k internetu
  • WiFi připojení k internetu
  • kopírka, skener, tiskárna
  • všechny počítače a laptopy jsou vybaveny aplikací Microsoft Office 2013

 

Ve školicích místnostech a přednáškových učebnách je možnost úpravy dispozičního uspořádání dle požadavků klienta a navýšení či ponížení kapacity místností dle tohoto uspořádání. Výše uvedené kapacity u jednotlivých místností jsou počítány v základních sestavách:

učebny, přednáškové místnosti – školní

učebny praktického výcviku – divadelní bez jeviště.

Školicí prostory: